Cactus hobby

                                           © Claude Zanter

 

 

Cactus hobby an der belle étoile

Cactus hobby an der belle étoile

Cactus hobby Cactus hobby an der belle étoile

 

Cactus hobby an der belle étoile

An och nach anerwärts e per Mol am Land.

Hei kanns du an aller Rou shoppen go’n.

Cactus hobby, Cactus hobby

Cactus hobby an der belle étoile

A wéis de am beschten keefs ass jo bekannt:

Du brauchs just de Reklammen nozego’n.

 

Hey, ho, kuck emol do

Hei kriss de alles wats de brauchs dat steht ausser Fro.

Hey ho, kuck emol do,

A sich nët laang well e Geschäft ass ëmmer ganz no.

kriss de alles wats de brauchs dat steht ausser Fro.

sich nët laang well e Geschäft ass ëmmer ganz no.

 

Cactus hobby an der belle étoile

Cactus hobby an der belle étoile

Cactus hobby Cactus hobby an der belle étoile.