WAT ENG WONNERBAR WELT

 

                                          1) Ech gesin gréng Beem, an Rousen och,

                                              voll an der Bléi, wëll nët vun hei fort

                                              Wat hun mir et gut, wat eng wonnerbar Welt.

 

                                         2) Ech gesin v’run mir, ee léiwen Mënsch,

                                              Deen ëmmer nees, erfëllt meng Wënsch.

                                              Et huet nët jiddereen, sou eng wonnerbar Mamm.

 

                                         3) An brauch ech mol eng Hëllef, du stees mir dann zur Säit.

                                              An wann ech mol nët eens gin, du hëlls dir ëmmer Zäit.

                                              Ech war nët ëmmer fein, ech war nët ëmmer fair,

                                              Ech wees dat, mee ech hun dech gär.

                                              An ech wënschen dir, wann Gott et wëll,

                                              Ee glécklecht Liewen, ganz erfëllt.

 

                                              Well du bass fir mech, sou eng wonnerbar Mamm.

                                              An du bass fir eis all, een häerzens gudde Mënsch.