ODE AN DIE FREIHEIT

                                            

 

      

1)      Fräiheet, Freed a Fridden, un dës Werter hu mier eis gewinnt

                      Wat mier nie vergiessen ass wéivill dofier gekämpft ass gin

                      Etlech Kricher, Revolutiounen, war’n allergengs een héige Präis

                      Deen hu mier bezuelt, lo si mier fräi vum Franz an och vum Preiss.

                      Etlech Kricher, Revolutiounen, war’n allergengs een héige Präis

                      Deen hu mier bezuelt, lo si mier fräi vum Franz an och vum Preiss.

 

 

 

               2)   Dausenden vun Patrioten, alleguer zum Kampf bereet

                      An loyal zur Kroun dat ass nach laang keng Selbstverständlechkeet

                      Dass sie fier eist Land ge-efall sin kruute mier schon gesot als Kand

                      Ouni sie wär guer keng Fräiheet hei am lëtzebuerger Land.

                      Dass sie fier eist Land ge-e-fall sin kruute mier schon gesot als Kand

                      Ouni sie wär guer keng Fräiheet hei am lëtzebuerger Land.

 

               3)     Mier sin eng Natioun och wann eis Noperen dat nët verstin

                      Dorop si mier houfreg a mier wëlle bleiwen wat mir sin

                      Mier régéiren sou wéi mier liewen, nämlech mat Häerz a mat Verstand

                      An eis Zukunft leeë mier getrouscht, jo getrouscht an Gottes Hand.      

                      Mier régéiren sou wéi mier liewen, nämlech mat Häerz a mat Verstand

                      An eis Zukunft leeë mier getrouscht, jo getrouscht an Gottes Hand.