ODE AN DIE FREIHEIT

                                            

 

      

1)      Fräiheet, Freed a Fridden, un dës Werter hu mier eis gewinnt

                      Wat mir nie vergiessen ass wéivill dofier gekämpft ass gin

                      Etlech Kricher, Revolutiounen, war’n allergengs een héige Präis

                      Deen hu mir bezuelt, lo si mir fräi vum Franz an och vum Preis.

                      Etlech Kricher, Revolutiounen, war’n allergengs een héige Präis

                      Deen hu mir bezuelt, lo si mir fräi vum Franz an och vum Preis.

 

 

 

               2)   Dausenden vun Patrioten, alleguer zum Kampf bereet

                      An loyal zur Kroun dat ass nach laang keng Selbstverständlechkeet

                      Dass sie fir eist Land ge-efall sin kruute mir schon gesot als Kand

                      Ouni sie wär guer keng Fräiheet an onsem lëtzebuerger Land.

                      Dass sie fir eist Land ge-e-fall sin kruute mir schon gesot als Kand

                      Ouni sie wär guer keng Fräiheet an onsem lëtzebuerger Land.

 

               3)     Mir sin eng Natioun och wann eis Noperen dat nët verstin

                      Dorop si mir houfreg a mir wëlle bleiwen wat mir sin

                      Mir régéiren sou wéi mir liewen, nämlech mat Häerz a mat Verstand

                      An eis Zukunft leeë mir getrouscht, jo getrouscht an Gottes Hand.      

                      Mir régéiren sou wéi mir liewen, nämlech mat Häerz a mat Verstand

                      An eis Zukunft leeë mir getrouscht, jo getrouscht an Gottes Hand.