KANNERZALDOTEN

 

                               1) All onsen Kanner op der Welt

                                   Fier dass hier Hoffnung niemols fällt

                                   Widmen ech een klengt Gebiet

                                   Aplatz ze halen eng lang Ried.

 

                                   An mat all Kand dat verschwënd

                                   Wann och keen dat huet gewënscht

                                   Universum du hues nees

                                   Duerech d'Rechnung e Strech gemeet.

 

                                   Kannerzaldoten stier-wen

                                   Loossen am Krich hiert Lie-wen.

                                   D’Paradies kruten sie versprach

                                   Eidel Verspriechen a wat nach. 

     

                                       An trëppelt ee Kand op eng Minn

                                   Eng Bomm déi et nët kont gesin

                                   Wann d’Ideologie dat wëll

                                   Schlëmmer ass dat wéi an der Hell. 

 

                            2)      A wéi een Präis muss een bezuelen ?

                                  Wéivill Leed een sech oplueden ?

                                  Fier dach endlech ze vergiessen

                                  D’Existenz vun schlechten Wiesen.

 

                                  Keen Testament, keen Evangelium

                                  Och keng Drogen, keen Delirium

                                  Kënnen verdaamen souvill Kanner

                                  Zu Tréinen, Leed stecht och dohannert.

 

                                  Haas an Gewalt déi hun geféiert

                                  Dass d’Kandheet gouf total ruinéiert

                                  An hiere Wee gouf me-eschtens

                                  Vun misère dax geze-echend.  

 

                                  V’läit kréeie mier sie iwerzeecht

                                  Dass een vun hinnen d'Hand ons reecht

                                  Kuckt mier verlangen nët ze vill.

                                  Hut just e besselchen Matgefill.

 

                                  Fier all ons Kanner op der Welt

                                  Fier dass d’Verzweiflung sie nët hëllt

                                  Hun zwar keng Muecht, mee ëmmerhin

                                  Hoffen dass ech erhéiert gin.