DEN DAG NO CORONA

 

 

Huet de Virus e Numm, deen d’ganz Welt hällt a Schach, an deen guer keen Mënsch wollt ?

Un de misère deen mier alleguerten lo hun, ass just Corona Schold.

A wéivill Leit hun dech gehaasst? Wéivill Leit dech verflucht ?

Mier hun ëss lo genuch :

 

1) Ech wëll gleewen un d’Zäit, do wou d’Blaat gët gedréint, wou ët nees biergop geet

Feiren gët nees erlabt, bëssen Normalitéit, dorop gët sech gefreet.

Den Caviar deen zergeet op der Zong

Wann mer keen Schampes méi hun, da gët Crémant gedronk.

 

2) Et gët endlech gedanzt, a gelach, a gesong, e Befreiungsgefill !

’t gët sech nees rëmgesin, 't gët gut giess a gedronk, awer dach nët zevill

Den Caviar deen zergeet op der Zong

Wann mer keen Schampes méi hun, da gët Crémant gedronk.

 

3) Et gët keen couvre-feu, d’Feiren kritt guer keen Enn, et gët riicht duerchgemeet

Keng Kontroll, keen A.T., d’Polizei feiert mat, kee Mënsch deen eppes seet.

Den Caviar deen zergeet op der Zong. 

Wann mer keen Schampes méi hun, da gët Crémant gedronk.