ECH DENKEN SOU WEI ECH WELL

                                               

 

                               1) Dier wëllt eng Ierfschaftssteier hun en ligne directe

                                   Och wann der domat macht dem Steierzueler säin Vertrauen fräckt.

                                   Ech gin verdrësslech, nët gelun,

                                   Verbattert, dat hu dier dovun.

                                   Wéi wann dier nët schon Suen krut

                                   Gitt dach nët méi aus wéi dier hut.

 

                                   Dann denkt dach mol un déi nächst Wahlen !

 

                                   Är Politik ass total falsch.

                                   Ech gin gäckeg mat ärem Quatsch.

                                   Mee op jidde Fall: ech denken sou wéi ech wëll.

 

                              2) Ech kucken no wéi munch een sech een Denkmal sëtzt.

                                  Kuckt an der Zeitung: Foto an Artikel, kuckt wéi hien sech brëtzt.

                                  Dat ass dach schon Persounenkult

                                  An dat ass hei am Land geduld !

                                  Hien gëtt un, dee Mënsch ass dach mëll,

                                  Mat engem Tram deen kee Mënsch wëll.

 

                                  Lo gin d’Leit gläich op d’Barrikaden !

 

                                  Är Politik ass total falsch.

                                  Ech gin gäckeg mat ärem Quatsch.

                                  Mee op jidde Fall: ech denken sou wéi ech wëll.

 

                             3) Den Dram ass aus vun enger Joghurtfabrik.

                                  300 Arbechtsplatzen nei ze schafen, dat war ären Trick.

                                  Reklam gemach hun s'iwerall

                                  Mee mier sin nët drop ’ragefall.

                                  Dat deet zwar Politiker wéi

                                  Mee hei ans do ass manner méi.

 

                                  Dat huet Corona eis geléiert. 

 

                                   Är Politik ass total falsch.

                                   Ech gin gäckeg mat ärem Quatsch. 

                                   Mee op jidde Fall: ech denken sou wéi ech wëll.