ECH LIESEN GUER KENG ZEITUNG MEI

                                                   

 

REFRAIN

                                             Ech liesen guer keng Zeitung méi – hey !

                                             Ob alles stëmmt dat gleew’n ech nët.

                                             Dat deet mier wierklech an den Ouren wéi – hey !

                                             D’Liggen déi et iw'rall gët.

 

                                          1) D’Grenzen tëscht Rhetorik an Manipulatioun,

                                              Jo d’Grenzen sin fléissend, allerdengs.

                                             Wat ass nach wouer, wat ass Imaginatioun ?

                                             't ass nët einfach ech wees jo wats de mengs.

                                             Et heescht jo : siew ëmmer éierlech

                                             Et heescht och, alles aanescht ass gelun.    

                                             Bass du loyal, dat éiert dech

                                             Deen sech nët drun hällt, deen kënnt gären op d'schif Bun.

 

REFRAIN

 

                                        2) Lauschter nëmmen nët op alles wat d’Leit so’n

                                             Bild dier eng Meenung, géi däin eeg’ne Wee.

                                             All déi di anescht denken kënn’n dech nët versto’n

                                             Ännert d Liewen, dann brécht d’Welt fier sie an zwee.

                                             Alles wats de léiers ass dach Théorie

                                             Mee Praxis ass méi wichteg, streng geholl.

                                             Léier d’Gesetzer, mon ami

                                             An dann briech der puer, wat jidereen machen soll.

 

 

REFRAIN