Haut ass wierklech nët mäin Daag

                                                                                      

       

                         1) Gudde Moien Spiggel, gudde Moi'n Spiggelchen, bass du och schon op ? Bass du dann och schon op ?

                                  Hues du schéin gedre-emt ? Hues du och schéin gedreemt ? Bass du dann gut drop ? Bass du dann gut drop ?

                                  Wat hun ech Faalen. Hun dech bal nët erkannt. Faalen am Gesicht. Hun ech Falen am Gesicht ?

                                  Wéi kréien ech déi nees 'wech ? Nees ewech. Villäicht mat enger Zauberbiischt ?

                      REFRAIN :

                      Gliddy glub glooby, nibby nabby nooby la la la lo lo la la lo lo

                      Sabba sibby sabba, nooby abba nabba, lee lee lo lo lee lee lo lo

                      Tooby ooby walla, nooby abba nabba

                      Haut ass wierklech nët mäin Daag.

                      5) Haut ass awer wierklech nët mäin Daag.

 

                                 2) Gudde Moien Kaffisdësch, gudde Moi'n Kaffidësch, du bass nët gedäckt du bass jo nët gedäckt.

                                Mäin Bréitchen ass nët frësch, d'Bout ass aal, nët méi frësch, de Frigo nees fräckt, an de Frigo fräckt.

                                Wou ass méi Kaffi ? Wou ass mäin Kaffi dann ? Ech hat es dach kaaf.  Ech hat dach Kaffi kaaf.

                                Iergentwou muss en dach sin, jo mee wou ? Awer et läit kee méi am Schaaf.

 

                                3) Gudde Moien Police, gudde Moi’n Polizei, wat hun ech verbrach ? Wat hun ech haut verbrach ?

                               Sot sin ech schon nees gerannt, sin ech schon nees gerannt? Oder sin ech geschlach? Oder v’läit geschlach ?

                               Dat gin 2 Punkten, an och een Protekoll, do hat ech nach Gléck, do hat ech nawell Gléck.

                               Well ech hat wirklech nëmmen, wat ee Gléck, ganz lu-es op de Gas gedréckt.

 

                              4) Gudde Moien Arbecht, gudde Moi’n alleguer, ech hun guer keng Loscht, ech hun haut guer keng Loscht.

                              Ech spieren mech nët gut, ech sin krank, immens krank, hun eng Peng an der Broscht, eng Peng an der Broscht.

                              Wat soll ech machen ? Wat soll ech dann lo ma’n ? Ech mälle mech of, melle mech séier of.

                              Wann ech dat nach oft machen, pass dach op, da gin ech secher nach bestroft.

 

                              5) Gudde Moien Tankstell, gudde Moi’n, brauch Benzin, wat sin ech sou frou, dat war knapp, ech sin frou.

                             Well den Tank ass eidel, ech hun näischt méi am Tank, djëft d’Tankstell ass zou ! Lo ass d’Tankstell zou !

                             Ass dat dann méiglech, ass dat dann méigelech ? 't geet op keng Kouhaut, geet op guer keng Kouhaut.

                             All dëse misère deen ech, stell der vier , haut vun de Moien un stänneg hat.