O KOMMT ALL DIER CHRESCHTEN

                                                         

                                1)     O kommt all dier Chrëschten, kommt dach all an d’Mätten

                                     A feiert d'Gebue-ert zu-u Beethlehem

                                     vun Jesus Christus, Kinneg vun den Engelen.

 

                                     Kommt loost eis fier hien bieden,

                                     kommt loost eis zesummen bieden.

                                     De Retter vun der Welt gouf gebuer an engem Stall.

 

                              2)      Freet Iech, o Chrëschten, freet Iech alleguerten

                                     a luewt Gottes Ka-and duerch Gebiet a Gesang.

                                     Fridden a Seegen sollen Iech begle-eden.

 

                                     Kommt loost eis fier hien bieden,

                                     kommt loost eis zesummen bieden,

                                     De Retter vun der Welt gouf gebuer fier ons all.