1) O Mamm o Mamm do uewen

                                                            Ech hun dech eenzeg gär

                                                            Däin Numm ass mier gegruewen

                                                            Am Häerz bis an de Kär.

 

                                                       2) Ech sin, souwäit ech denken,

                                                            Ee Muttergotteskand

                                                            Wien soll sech hier nët schenken

                                                            Am Lëtzebuerger Land ?

 

                                                       3) O Gléck, dech Mamm ze iewen !

                                                            Ons Hand an denger Hand,

                                                            Am Liewen wéi am Stierwen

 

                                                            Gin mier an d’Heemechtsland.