SCHEINE CHRESCHTDAAG ALLEGUER

                                                          

 

              1)     Ass de Beemchen schon gerëscht a schéin adrett ?

                   Ass de Rudi an säin Schlitt dann och schon prett ?

                   Säin Adrenalin gëtt nët manner.

                   Hien fiert duerch de Schnéi bei d’Kanner.

                   An hien bréngt den Elt'ren Fridden an och Gléck.

 

                   Den Daag ass komm fier ze wënschen: „Schéine Chrëschtdaag alleguer."

                   Freet Iech well Chrëschtdaag bréngt Besënnung Iech fier haut a muer.

 

             2) Mier so’n merci Rudi, merci Papp a Mamm.

                  Et ass kaal dobaussen, Rudi komm eran.

                  Wëlls du vläit eng gut warm Taas Kaffi ? Oder hues du léiwer Téi ?

                  Well et ass därs extra gudden, därs vum Séi.

 

                  Den Daag ass komm fier ze wënschen: „Schéine Chrëschtdaag alleguer."

                  Freet Iech well Chrëschtdaag bréngt Besënnung Iech fier haut a muer.