WEI ZU KANAA

                                                             

 

     Wéi virun 2000 Jo’r, zu Kanaa

     Jesus huet aus Wasser Wäin gemach

     Wéi deemols, zu Kanaa

     Kënne mir och mol ee Wonner ma’n.

     Wann mir méi iwreg fier d’Emwelt hun, mir hun Verantwortung, a spill'n eng wichteg Roll.

     Hien sot de Leit, raaft d’Grimmelen op, gestaunt hun se kruten sie dach d’Kiew all voll.

 

     Wéi virun 2000 Jo’r, zu Kanaa

     Jesus huet aus Wasser Wäin gemach

     Wéi deemols, zu Kanaa

     Kënne mir och mol ee Wonner ma’n 

     Mat guddem Wë-ël-len.