WEI ZU KANAA

                                                             

 

     Wéi vierun 2000 Jo’r, zu Kanaa

     Jesus huet aus Wasser Wäin gemach

     Wéi deemols, zu Kanaa

     Kënne mier och mol ee Wonner ma’n.

     Wann mier méi iwreg fier d’Emwelt hun, vill méi Verantwortung, mier spill'n eng wichteg Roll.

     Hien sot de Leit, raaft d’Grimmelen op, gestaunt hun se kruten sie dach d’Kiew all voll.

 

     Wéi vierun 2000 Jo’r, zu Kanaa

     Jesus huet aus Wasser Wäin gemach

     Wéi deemols, zu Kanaa

     Kënne mier och mol ee Wonner ma’n 

     Mat guddem Wë-ël-len.